שלמה קופמן חב לקב בנין בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ