שרבט צפריר וזוהר עבודות ביצוע - בוני הארץ : בוני הארץ