ש א ג (ולול) בניה ופתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ