ש ח ן כרמלי עבודות קבלניות בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ