תימורים חברה לעבודות הנדסיות ב - בוני הארץ : בוני הארץ