הנחה לחברי התאחדות בוני הארץ: קורס פינוי בינוי של המרכז האקדמי לנדל"ן : בוני הארץ

הנחה לחברי התאחדות בוני הארץ: קורס פינוי בינוי של המרכז האקדמי לנדל"ן

לכבוד חברי התאחדות בוני הארץ