התאחדות בוני הארץ, משרד הבינוי והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה יוצאים בקמפיין למיגור תופעת הקבלנות הלא רשומה : בוני הארץ

התאחדות בוני הארץ, משרד הבינוי והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה יוצאים בקמפיין למיגור תופעת הקבלנות הלא רשומה

שיתוף פעולה בקמפיין טלוויזיוני למיגור תופעת הקבלנות הלא רשומה. לצפייה בסרטונים לחצו על הידיעה. 

תופעת "החאפרים" בענף הבנייה התרחבה עם השנים ובולטת במיוחד בענף הבנייה למגורים. מזמיני עבודה בענף בוחרים להעסיק קבלנים שאינם רשומים בפנקס הקבלנים ולעיתים קרובות, נתקלים ב"חאפרים" שלא מסיימים את העבודה או מבצעים אותה באופן לקוי. עם הזמן, זיהו בהתאחדות בוני הארץ ובמשרד הבינוי כי היקף התופעה גדל מאוד והחליטו לפעול למגורה. במקביל לפעילות רשם הקבלנים במשרד הבינוי לאכיפת הבנייה על ידי קבלנים רשומים כחוק, הכוללת ענישה קשה למי שמבצעים עבודות ללא רישום, החליטו בהתאחדות להגביר את הפעילות ההסברתית בתחום זה ולעלות קמפיין תקשורתי בטלוויזיה בערוץ 2. הקמפיין, שהופק בשיתוף עם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, מסביר בפשטות לציבור שאינו מודע לצורך ברישוי ורישום כחוק של קבלנים את חשיבותו של רישום זה וחופש באופן ברור את הענישה הצפויה לבונים כך.

לצפייה בסרטון גלשו לערוץ ה-youtube החדש של התאחדות בוני הארץ