יום עיון בנייה ירוקה - בוני הארץ : בוני הארץ

יום עיון בנייה ירוקה

  • 02.08.2022
  • 15:00
  • zoom
  • אירוע Online
בניה ירוקה

החל מיום 01.03.2022 החלה החובה לעמוד בהוראות ת"י 5281 בסוגי מבנים שונים בהתאם לייעודם (מגורים, משרדים, בתי מלון ועוד) וזאת באופן מדורג. ת"י 5281 הנו תקן מתכלל בתחום בנייה ירוקה (בת קיימה), העוסק בכל תחומי הבנייה ומתייחס למגוון שיטות ותהליכים, חומרים ומוצרים וכן לכל מהלך חיי הבניין – תכנון, פיתוח, ביצוע הבנייה, תחזוקה וכ"ב.