מצגות מכנס תכניות ביצוע בתחום התחבורה בישראל : בוני הארץ

מצגות מכנס תכניות ביצוע בתחום התחבורה בישראל

שלום,

מצ"ב לשימושכם מצגות מכנס תכניות ביצוע בתחום התחבורה בישראל, שהתקיים בשיתוף עם משרד התחבורה ב-27.12.17 ב'אחוזה' במודיעין.

בברכה,

קאושנסקי גרא

סמנכ"ל תשתיות ובניה חוזית