תודה לחברי התאחדות בוני הארץ ובני משפחותיהם, לנציגי התעשיות הנלוות למרצים ולאורחים : בוני הארץ

תודה לחברי התאחדות בוני הארץ ובני משפחותיהם, לנציגי התעשיות הנלוות למרצים ולאורחים