הועדה המיוחדת לעובדים זרים - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצוב ללא שם (55)

הועדה המיוחדת לעובדים זרים

הועדה המיוחדת לעובדים זרים

כנסת ישראל, ירושלים
יום שני 20 במאי 2024
10:00
11:00

תמונת מצב ומדיניות לעניין העסקת עובדים פלשתינאים בישראל – ישיבת מעקב