הועדה המיוחדת לעובדים זרים - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצוב ללא שם (55)

הועדה המיוחדת לעובדים זרים

הועדה המיוחדת לעובדים זרים

כנסת ישראל, ירושלים
יום שלישי 21 במאי 2024
14:15
15:15

מעקב אחר יישום החלטת ממשלה מספר 1527 בדבר עובדים זרים בענף התשתיות 2. מעקב אחר יישום החלטת ממשלה מספר 175 בדבר עובדים זרים בענף התשתיות הלאומיות – ישיבת מעקב