הועדה המיוחדת לעובדים זרים - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצוב ללא שם (55)

הועדה המיוחדת לעובדים זרים

הועדה המיוחדת לעובדים זרים

כנסת ישראל, ירושלים
יום שני 27 במאי 2024
13:00
14:00

סטטוס הבאת העובדים הזרים לענף הבניין – ישיבת מעקב