ועדת העבודה והרווחה - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצוב ללא שם (55)

ועדת העבודה והרווחה

ועדת העבודה והרווחה

כנסת ישראל, ירושלים
יום שלישי 21 במאי 2024
11:00
12:00

הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), התשפ"ג-2023