ועדת הפנים ואיכות הסביבה - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצוב ללא שם (55)

ועדת הפנים ואיכות הסביבה

ועדת הפנים ואיכות הסביבה

כנסת ישראל, ירושלים
יום שני 29 בינואר 2024
10:30
12:00

התאחדות הקבלנים פועלת כבר שנים רבות להיות חלק בקבלת ההחלטות של המועצה הארצית לתכנון ובניה.
בדיון שנערך אתמול, הובאה הצעת חוק ממשלתית לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, במסגרתה הוסכם על תיקון העיוות והוספת נציג בוני הארץ כממלא מקום בוועדה.
הצעת החוק בהכנה לקריאה שניה ושלישית וצפוי דיון נוסף בסוגיה.