ועדת הפנים והגנת הסביבה - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצוב ללא שם (55)

ועדת הפנים והגנת הסביבה

ועדת הפנים והגנת הסביבה

כנסת ישראל, ירושלים
יום רביעי 5 ביוני 2024
09:00
10:00

מצב הבנייה בישראל – סטטוס – בהשתתפות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מנהל רשות מקרקעי ישראל ומנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ, יגאל סלוביק.