ועדת פנים ואיכות הסביבה - בוני הארץ : בוני הארץ
עיצוב ללא שם (55)

ועדת פנים ואיכות הסביבה

ועדת פנים ואיכות הסביבה

כנסת ישראל, ירושלים
יום שני 5 בפברואר 2024
09:00
11:00

התאחדות הקבלנים פועלת כבר שנים רבות להיות חלק בקבלת ההחלטות של המועצה הארצית לתכנון ובניה.
בדיון שנערך בשבוע שעבר, הובאה הצעת חוק ממשלתית לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, במסגרתה הוסכם על תיקון העיוות והוספת נציג בוני הארץ כממלא מקום בוועדה.
הצעת החוק בהכנה לקריאה שניה ושלישית וצפוי דיון נוסף בסוגיה.

מחר יתקיים דיון ההמשך (הקראות והצבעות ) בנושא צירופנו למועצה הארצית לתכנון ובנייה.

הדיון צפוי להיות בנוכחותו של ראול סרוגו.

לחצו לפרטים נוספים