ארכיון ידיעות חירום - בוני הארץ : בוני הארץ

ישראל במלחמה

עדכונים על מצב החירום
בענף הבניה והתשתיות

13:21 - 12/03
חברי התאחדות הקבלנים, אנו מביאים לפניכם את עמדת התאחדות הקבלנים בוני הארץ באשר להשלכות מלחמת 'חרבות ברזל' על שוק הדיור בישראל וההשלכות באופן ספציפי על עיכובים בעבודות ועיכובים צפויים במסירת דירות. לחצו פה לקריאת העמדה המלאה 
12:13 - 29/01
  בהמשך לפעילות ההתאחדות שונה ותוקן כתב השיפוי שנדרש ע"י משרד הבינוי והשיכון נוגע להליך בחירת הדירה במסלול דירה בהנחה – מצ"ב לעיונכם נוסח כתב השיפוי העדכני לחצו פה לכתב השיפוי המתוקן
11:14 - 18/01
עדכון חשוב לעניין הארכת מועדים:   בהמשך לחוק הארכת מועדים של אישורים רגולטורים, ביום – 7.1.24 פורסם ברשומות צו להארכת אישורים רגולטורים במסגרתו עודכנו הארכות המועדים בקשר לאישורים הבאים:   תיק מידע, החלטת וועדה שאמורים לפקוע בין התאריכים 7.10.23 ל  -7.4.24  תהיה אורכה של 7 חודשים ממועד הפקיעה של אותו האישור.   היתר בניה שאמור לפקוע בין התאריכים 7.10.23 ל  -7.4.24  תהיה אורכה של 6 חודשים ממועד הפקיעה.   מפת מדידה במסגרת בקשת מידע להיתר שאמורה לפקוע בין התאריכים 7.10.23 ל  -7.4.24 האורכה תהיה של 4 חודשים ממועד הפקיעה.   מצ"ב נוסח הצו.
11:39 - 24/12
ב21.12.23 מנהל התכנון הוציא עדכון נוסף כי התקופה שתחל מיום 26.12.23 תבוא במניין הימים ביחס לבקשות המוגשות לפי תקנות הרישוי גם ביחס לישובים המפורטים במכתב המצ"ב. מצ"ב המכתב מיום 21.12.23  
14:43 - 17/12
קבלנים, מנהלים ושותפים ענף הבניה מתחיל לחזור אט אט לשגרה והציפייה של כולנו היא שבשבועות הקרובים אתרי הבניה שהיו סגורים לנוכח המצב ולנוכח מצוקת כח האדם, ישובו לפעול. על כן, סוגיית פתיחת האתר והחזרה לשגרת עבודה הינה קריטית לבטיחות העובדים באתרים. מצורף לעיונכם נוהל מסודר עם רשימת תיוג הנוגעת לנ"ל. אנחנו כאן לכל שאלה, תהייה והצעה. מטה הבטיחות  
10:45 - 07/12
16:15 - 04/12
פורסם תיקון חקיקה העוסק בהקלת הרגולציה בבניית מרחב מוגן. לנוסח החקיקה לחץ כאן  
16:14 - 04/12
תב"ע עם שטחי בניה כוללים – ביום 3.12.23 פורסם תיקון תקנות שתאפשרנה קידומן של תכניות ששטחי הבנייה המוצעים בהם הם שטחי בנייה כוללים (ללא הפרדה של שטחים עיקריים ושירות) דבר שעתיד להוביל להקלה ברגולציה, לייעול וזירוז של הליכי התכנון ורישוי הבנייה. לנוסח התקנות לחץ כאן  
16:06 - 04/12
קבלנים ומנהלים בענף הבנייה, בשבוע שעבר הצלחנו בכוחות משותפים להעביר סוף סוף את התיקון לחוק עוזרי בטיחות. התיקון שבוצע יקל על תהליך הכניסה לענף של אוכלוסיות רבות, יסייע לשלב כח עזר משמעותי של עוזרי בטיחות ובשורה התחתונה יחזק את הבטיחות באתרי הבנייה. מצורף לעיונכם מסמך מפורט עם הדגשים והמשמעויות של התיקון לחוק. אנו כאן עבורכם לכל שאלה או התייעצות. בברכה, איל בן ראובן, אלוף (מיל') ראש מטה הבטיחות עדכון חוק עוזרי בטיחות למנהלי עבודה
12:03 - 26/11
10:30 - 23/11
בהמשך לפרסום ההתאחדות בנושא חופשה ללא תשלום לעובדי חברות הבנייה, ולאחר שמתווה הפיצויים התקבל בחוק, התקבלו שינויים והקלות בנושא דמי אבטלה בזמן חל"ת. מצורף מסמך הסוקר את השינויים וההקלות השונות לעומת המצב שהיה עובר למלחמת חרבות ברזל.
12:32 - 22/11
12:29 - 22/11
לבקשת ההתאחדות, משרד הבינוי והשיכון חידש את הליך בחירת הדירות במסלול "דירה בהנחה" – משרד הבינוי והשיכון פרסם מכתב הנחיות לבחירת הדירות בעת המלחמה שיש לפעול על פיו. מצ"ב מכתב ההנחיות
12:27 - 22/11
 1. הארכת תוקף תוכניות והוראות פקיעה בתוכניות שפג תוקפן בין המועדים  07.10.2023 ועד 07.03.2024 בחצי שנה ממועד הפקיעה. השר יוכל להאריך בחצי שנה נוספת.
 1. ועדה מקומית שלא תיתן החלטתה בתוך 90 ימים ממועד הקליטה, בבקשה לשימוש חורג/הקלה הכוללת לפחות 12 יח"ד – הסמכות עוברת לוועדת הערר, בהתאם למנגנון המפורט בחוק.מצ"ב נוסח החוק שפורסם ברשומות. מצ"ב מסמך מאת מנהל התכנון בנושא
10:11 - 21/11
חברים יקרים, לקראת הגשת הבקשות לפיצוי המדינה על פגיעה בעסק שלכם בשל מצב המלחמה בישראל, התקשרנו עם שני גופי ייעוץ פיננסיים מובילים כדי להציע לכם ליווי בהגשת הבקשות בתנאים מיוחדים. לרישום לקבלת הצעה לייעוץ לחצו על הקישור: http://r.vp4.me/OXpKmZA
13:52 - 19/11
הישג להתאחדות הקבלנים בוני הארץ: לאחר מאמצים רבים ההתאחדות הצליחה לכלול את ענף הבנייה והתשתיות במתווה הפיצויים לענף. ההתאחדות הכינה יחד עם פירמת הייעוץ KPMG סומך חייקין מדריך לחישוב בקשת פיצוי לקבלנים על פגיעת נזק עקיף בעסק שהוא כתוצאה ממלחמת "חברות ברזל" רצ"ה המתווה.
13:50 - 19/11
בעקבות הסגר על איו"ש הוועדה הפריטטית אינה מקיימת דיונים. ניתן לשלוח תביעות חדשות שמתקבלות למייל vaada@ngc.co.il והתיקים יקבעו לדיון לאחר חזרת הועדה לפעילות. מצ"ב הודעת אגף כ"א בענין.
10:45 - 14/11
הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל מפרסמת קול קורא להצטרפות לענף הבניה ופתיחת הכשרות מקצועיות, במימון מלא של הקרן והמדינה. כעובדי ענף הבניה תהיו זכאים לשני מענקי עידוד תעסוקה במימון הממשלה למידע נוסף היכנסו לקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/press_08112023_c?fbclid=IwAR0vPdFuOMtecuPCkf3SOhzplirlYV05chPe44Hv3GGNx5770j1KzW0ySdU_aem_ASnx9-Q0W2PmI6P0IZ_ncPS4x22BkGVj92PKnJ7LBm6h4wzSr0QMis3lEWRVwxyyIn4&mibextid=Zxz2cZ לרישום ויצירת קשר מהקרן, ניתן למלא את הטופס הבא: https://hakeren.co.il/survey/its-time-to-join-the-construction-industry/?fbclid=IwAR3XYoVis8oQpXVEj5T9G06ZpJnAKHBUnrYKkqlf0SYPLN7oOBStApaD06w_aem_ASnR6gpfZoA-36_8A0xUUP462GJIjTY7ux09WisLkTwoWbIlcXC-rrzPEknHeNXNf9k&mibextid=Zxz2cZ
13:42 - 13/11
בעקבות המלחמה הושק ע"י החשב הכללי מסלול חדש בקרן להלוואות בערבות מדינה : מסלול "חרבות ברזל". מסלול "חרבות ברזל" הוא מסלול ייעודי לעסקים שמטרתו לסייע בהתמודדות עם קשיים תזרים וצרכי הון חוזר עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". עסקים הזכאים להגיש בקשה להלוואות במסלול "חרבות ברזל": עוסקים פטורים, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על 500 מיליון ₪. יועמדו הלוואות לעסקים בכל רחבי הארץ בתנאים אטרקטיביים, תוך מתן תקופת גרייס משמעותית על תשלומי הקרן והריבית, הגדלת שיעור ערבות המדינה לכל הלוואה, הפחתה בשיעור הבטוחות, ובתהליך פשוט ומהיר. נכון לרגע זה וככל הידוע לנו כספי הקרן טרם הועברו לבנקים ואולם תהליך הגשת הבקשה כבר ניתן לביצוע באתר.https://govextra.gov.il/mof-gloans/homepage קישור למסמך
11:17 - 08/11
ביום 2.11.23 מנהל התכנון הוציא לוועדות המקומיות מסמך עדכון בעניין פעילות הוועדות המקומיות לנוסח לחץ כאן
10:07 - 08/11
בשל מצוקת כוח האדם בענף בימים אלו והצרכים המיידיים הקיימים באתרים השונים, בשיתוף פעולה עם התאחדות קבלני השיפוצים, ריכזנו עבורכם רשימת קבלני שיפוצים הזמינים לשיתופי פעולה בהתאם לתחומי ההתמחות השונים ובחלוקה לאזורי הארץ בהם פעיל כל קבלן מתוך הרשימה. תוכלו ליצור קשר ישירות עם הקבלנים לטובת יצירת שיתופי פעולה. לחצו כאן לעיון ברשימה – https://rcu.co.il/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%99/ עבודה בטוחה בשורות טובות
12:08 - 02/11
הצטרפות למאגר ספקים של החטיבה להתיישבות בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבנים מהירי הקמה למגורים ולמבני ציבור (עם או בלי ממ"ד) וכן ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מרחבים מוגנים מרחביים וממ"דים – מבני קבע באתר מועד אחרון לרישום למאגר הספקים – 12.11.2023 בשעה 10:00, בכתובת המייל:  michrazim@wzo.org.il לתשומת ליבכם! 
 1. המועד להגשת בקשת רישום לספקים בעלי יכולת לספק מבנים יבילים-ארעיים הסתיים.
כעת נפתח רישום אחר לספקים בעלי יכולת לספק מבני קבע באתר. ספק שהגיש בקשה להירשם למאגר לאספקת מבנים יבילים-ארעיים ומעוניין להגיש גם בקשה להירשם כספק בעל יכולת לספק מבני קבע באתר – רשאי להגיש בקשה נפרדת על גבי הטפסים המתאימים עד למועד האחרון להגשה. הכל כמפורט באתר החטיבה להתיישבות.
 1. מימוש ההתקשרות בין החטיבה לספק מותנית ברישומו כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות (קבלן עם כוכבית). ניתן להגיש בקשה להכרה כקבלן מוכר בקישור זה: https://www.gov.il/he/departments/guides/contractors-recognized?chapterIndex=1
קישור לרישום למאגר: https://www.hityashvut.org.il/maagar-sapakim/  
10:14 - 01/11
ביום 26.10.23 פורסמו ברשומות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים פטורים מהיתר) (הוראת שעה), התשפ"ד -2023. לנוסח התקנות לחץ כאן
10:12 - 01/11
עקב המצב הביטחוני והשלכותיו, משרד הבינוי והשיכון החליט לעצור את תהליך בחירת הדירות במסגרת התוכנית "דירה בהנחה". לפרטים יש להיכנס לקישור הבא: https://www.gov.il/he/departments/guides/iron-swords-updates?chapterIndex=2&fbclid=IwAR2_hkmaxFXTtwz1KvnxNZ8ABAbjLYYAXp5qLNDcmyhgMRKBO42hsJbIF6k
09:43 - 01/11
מנהלים, קבלנים ושותפים לדרך, בשבועות האחרונים אירעו תאונות קשות בענף הבניה, האחרונה שבהן נגרמה בנסיבות של קריסת פיגום זיזי. איננו יודעים לאמוד את מידת ההשפעה של המצב הביטחוני על נסיבות הגרימה של תאונות אלו, אולם אנו כן יודעים לומר בוודאות שהמצב הביטחוני עלול להשפיע על תודעת ההתנהגות הבטוחה הנדרשת מכל עובד וכל בעל תפקיד. זו העת לחבק ולהנהיג את אנשינו ולעזור להם לשמור על עצמם. זו העת לחובת זהירות מוגברת. זו העת להפגין מנהיגות בטוחה. מצורפת לעיונכם איגרת מס' 1 העוסקת בבטיחות בעת מלחמה. קיראו אותה היטב, הפנימו את התובנות שלה ויישמו את הלקחים באתרים, למען בטיחות העובדים.
18:32 - 31/10
מנהל התכנון הוציא ליו"ר הוועדות המקומיות ומהנדסי הוועדות פנייה שיעבדו ויפעלו כסדרן תוך קבלת החלטות בהקדם האפשרי בעניינים שנדרש לתת מענה להם בעקבות המצב הבטחוני. לנוסח ההנחיה לחץ כאן
18:30 - 31/10
בעקבות פעילותנו מנהל התכנון ומטה התכנון במשרד הפנים העבירו פנייה אל יושבי ראש ומהנדסי הוועדות המקומיות בבקשה לקצר את הליך הוצאת תעודות גמר בנייה בתקופת המלחמה. לנוסח הפניה לחץ כאן
18:29 - 31/10
ביום 25.10.23 אושר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, הוראת שעה – חרבות ברזל). במסגרת החוק נקבע כי תיק מידע, החלטת וועדה ומפת מדידה שאמורים לפקוע בין התאריכים 7.10.23  ל  7.1.24 – תהיה אורכה של 4 חודשים ממועד הפקיעה של אותו האישור. לגבי היתר בניה וההארכה תהיה 3 חודשים ממועד הפקיעה. לנוסח החקיקה לחץ כאן הארכת אישורים רגלוטורים  
14:29 - 31/10
בנק ישראל פרסם מתווה הקלות ואפשרויות של דחיית תשלומים לסיוע ללקוחות הבנקים וכרטיסי האשראי, הן למעגל הראשון של הנפגעים והן ליתרת לקוחות הבנקים.   קישור: https://www.boi.org.il/bank-of-israel/iron-swords/boi-outline-banks/  
15:28 - 30/10
באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תמצאו ריכוז מידע עדכני, שאלות ותשובות, הנחיות וכלי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים עם המצב ובין היתר, מידע אודות מוקדי חירום, פיצויים, סיוע והקלות, מפעלים חיוניים ועוד. קישור לאתר: https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/k11.aspx  
10:13 - 30/10
לאור המצב השורר במדינה ולמען שמירת רציפות העבודה, הנחה החשב הכללי את חברות התשתית בדבר הקלות תזרימיות לספקים עבור ביצוע עבודות בפרויקטים ציבוריים, כגון: תשלומים מיידיים, תשלומי סכומים שאינם שינויים במחלוקת, תשלום מקדמות, תשלום עבור אבני דרך חלקיות ועוד. לינק למסמך
09:36 - 30/10
מאגר ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבנים יבילים ארעיים מהירי הקמה למגורים ולמבני ציבור (עם או בלי ממ"ד) וכן ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מרחבים מוגנים מרחביים וממ"דים מועד אחרון לרישום למאגר הספקים – 31.10.2023 בשעה 16:00 קישור רישום למאגר הרישום הסתיים  
11:02 - 25/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 25.10
16:09 - 24/10
הענף ממשיך להתגייס. פיקוד מרכז מבקש לגייס קבלנים בצו 8 לטובת עבודות בינוי, בדגש על עבודות מסגרות, אינסטלציה ונגרות, תמורת תשלום כימי מילואים. לפרטים נוספים ורישום: https://docs.google.com/forms/d/1ELWEoyJpueNEeO7jdYJnr388eMVJ6OmPcnyD4FgGGcI/edit הרישום הסתיים  
16:45 - 23/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 23.10
13:55 - 22/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 22.10
11:52 - 22/10

בעקבות פניית התאחדות הקבלנים בוני הארץ לחשב הכללי ושיחות עימו, הנחה החשב הכללי, מר יהלי רוטנברג, את חשבי משרדי הממשלה להעברת תשלומים באופן מיידי לרשויות המקומיות ולספקי הממשלה, על מנת לאפשר להם לתת מענה מיידי ורחב ולהמשיך לפעול בצורה מלאה תוך הקטנת התלות בקבלת כספים מהממשלה.

עוד הנחה החשב הכללי לבצע תשלום מיידי עבור חשבוניות מאושרות כדין ללא כל ימי אשראי, וכן האפשרות להעביר מקדמה על חשבון התשלום עד שיעור של 80%  מהחשבון ברשויות המקומיות הנמצאות עד 40 ק"מ מקו גבול עזה או עד 7 ק"מ מקו גבול לבנון, כדי להקל ככל הניתן לקראת דרישת התשלום.

תשלום מיידי לספקים ורשויות מקומיות חרבות ברזל
10:43 - 22/10

רישוי נשק מתבצע באופן פרטני ולכן כל מי שמעוניין להגיש בקשה יעשה זאת באופן אישי מול האגף לרישוי כלי ירייה בלינק הבא:

https://www.gov.il/he/departments/ministry-of-public-security-firearms/govil-landing-page

בסיום הגשת הבקשה אנא העבירו אלינו העתק / צילום שלה ואנו ננסה לקדם אותה בערוצים שלנו.

08:20 - 22/10
07:58 - 20/10
לאור פעילות מאומצת של ההתאחדות אל מול משרד השיכון ופיקוד העורף הוציא פיקוד העורף הנחיות מעודכנות עם התייחסות ספציפית לאתרי בניה ותשתיות לרבות לעניין הפעלת עגורנים. רצ"ב מדיניות התגוננות פיקוד העורף – חרבות ברזל – ענף הבנייה. רצ"ב סרטון  
17:34 - 19/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 19.10
13:18 - 19/10

קבלנים ומנהלים,

ישראל נמצאת במצב מלחמה שעלול להימשך שבועות ארוכים. מצבי לחימה משפיעים על שגרת עבודות הבניה, ועלולים להגביל את היקף עבודות הבניה ואף להביא לעצירתן המוחלטת, עד לסיום מצב החירום.

מוכנות מהפרט והמסגרת לקראת מצב חירום, הינה תנאי מכריע ביכולת למזער את תוצאות מצבי החירום וביכולת לקיים שגרת בניה גם אם בהיקפים מוגבלים.

מצורף לעיונכם מסמך עדכון הנוגע להיערכות לביצוע עבודות בנייה בתנאי לחימה. מהות העדכון עוסקת בדיוק הנחיות פיקוד העורף והתייחסות לסוגיית תכנון עבודות ותפעול עגורני צריח תחת מגבלות פיקוד העורף.

איתכם ולמענכם, בשגרה ובחירום,

מטה הבטיחות של ענף הבניה

10:46 - 19/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 19.10
15:44 - 18/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 18.10
11:03 - 18/10
לאור הפניות לגבי העסקת עובדים זרים בענף הבניין, מצ"ב רשימת התאגידים המורשים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה רשימת התאגידים
10:20 - 18/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 18.10
20:44 - 17/10
התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממשיכה לפעול מול מקבלי ההחלטות לשם פתיחת אתרי בנייה בכל מקום שמתאפשר על פי הוראות פיקוד העורף. ראו מכתב שר השיכון הדורש את הנחיית שר הפנים לראשי ערים על פתיחת אתרי בנייה:
המשיכו להתעדכן בפורטל החירום באתר ההתאחדות. לפניות אישיות מלאו את הטופס ונשוב אליכם:
http://r.vp4.me/Bz665w8
20:42 - 17/10

על רקע פניות רבות בנושא, מצורף מסמך שנותן מענה לסוגיית הוצאת עובדים לחל"ת בשל המצב הביטחוני הנוכחי.

חשוב להדגיש כי המסמך מסביר את החוק  להוצאת עובד לחל"ת, טרם הכרזת מלחמה "חרבות ברזל".

אם יחול שינוי בחוק בהתייחס למצב המלחמה, אנו נביאו לידיעת ציבור החברים.

קישור למסמך
22:22 - 16/10

התאחדות הקבלנים בוני הארץ והתאחדות קבלני השיפוצים מרכזות רשימת חברות, קבלני ביצוע וקבלני שיפוצים למגוון עבודות שיפוץ בישובי הדרום והצפון עבור חברת עמיגור, חברת בת של הסוכנות היהודית, שקיבלה מינוי לצרכי ביצוע העבודות הנ"ל.

קבלן המעוניין להיות במאגר לעבודות ביצוע, כפי שיוכתבו על ידי חברת עמיגור, מתבקש למלא את הטופס בקישור הבא:

קישור לטופס
16:02 - 16/10
13:08 - 16/10
הצלחה להתאחדות במאבק לפתיחת אתרי בנייה. לאחר פעילות ענפה מול מקבלי ההחלטות בממשלה פרסם רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון הנחיות להפעלת אתר בניה במלחמה ופנה לכלל הרשויות המקומיות בישראל לאפשר את קיום הפעילות באתרי הבנייה בהם מבוצעות ההנחיות שלו. למכתב משרד השיכון לחצו כאן
11:38 - 16/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 16.10
11:33 - 16/10
ההתאחדות פועלת בתקשורת כדי לקדם פתיחה של אתרי בניה בערים שבהן הערייה הורתה על סגירתם. ידיעות וראיונות עם נשיא ההתאחדות פורסמו באתרים: THE MARKER, גלובס, וואלה, מגדילים, מרכז הנדל"ן. הנה דוגמא: https://www.nadlancenter.co.il/article/8534 
17:00 - 15/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים 15.10
13:34 - 15/10
לפרטים מלאים יש להיכנס ולהתעדכן בקישור: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/iron-swords-updates
22:35 - 14/10
מכתב למועצה המקומית גדרה 12.10 מכתב למועצת חבל מודיעין-אחיסמך 12.10 מכתב למעלה אדומים 12.10 מכתב לעיירית פתח תקווה 12.10 מכתב לעיריית אור יהודה 12.10 מכתב לעיריית אור עקיבא 12.10 מכתב לעיריית אריאל 12.10 מכתב לעיריית אשדוד 12.10 מכתב לעיריית באר שבע 12.10 מכתב לעיריית בית שמש 12.10 מכתב לעיריית בני ברק 12.10 מכתב לעיריית בת ים 12.10 מכתב לעיריית גבעת שמואל 12.10 מכתב לעיריית גבעתיים 12.10 מכתב לעיריית הוד השרון 12.10 מכתב לעיריית הרצליה 12.10 מכתב לעיריית חולון 12.10 מכתב לעיריית חיפה 12.10 מכתב לעיריית חריש 12.10 מכתב לעיריית יהוד 12.10 מכתב לעיריית ירושלים 12.10 מכתב לעיריית כפר סבא 12.10 מכתב לעיריית כרמיאל 12.10 מכתב לעיריית מודיעין 12.10 מכתב לעיריית נהריה 12.10 מכתב לעיריית נתניה 12.10 מכתב לעיריית עפולה 12.10 מכתב לעיריית קריית אונו 12.10 מכתב לעיריית קריית גת 12.10 מכתב לעיריית קריית מוצקין 12.10 מכתב לעיריית קרית ביאליק 12.10 מכתב לעיריית ראשון לציון 12.10 מכתב לעיריית רחובות 12.10 מכתב לעיריית רמת גן 12.10 מכתב לעיריית רמת השרון 12.10 מכתב לעיריית רעננה 12.10 מכתב לעיריית תל אביב 12.10 מכתב לעיריית יבנה 12.10
22:07 - 14/10
קבלנים יקרים, על פי החלטת מערכת הביטחון, הסגר המונע כניסת עובדי בנייה ותשתיות מיהודה ושומרון יימשך עד להודעה החדשה. אנו נשוב ונעדכן אתכם ברגע שיוחלט על הסרתו. התאחדות הקבלנים בוני הארץ אתכם, יחד ננצח.
16:40 - 12/10
במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים שנובעים כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", החשב הכללי במשרד האוצר, הודיע על שורת הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה.   לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/press-12102023
16:38 - 12/10
בימים האחרונים קיבלו קבלנים מרשויות מקומיות שונות הוראה להפסקת עבודות באתרי הבנייה, או תנאים להפעלת אתרי בנייה מעבר להנחיות פיקוד העורף. למיטב בדיקתנו, אין סמכות חוקית להפסקת העבודות ולתנאים שניתנו. ההתאחדות שלחה לאותן רשויות מקומיות חוות דעת משפטית בנושא. חוות הדעת מצורפת לשימושכם.
14:26 - 12/10
עקב המצב הבטחוני רשות מקרקעי ישראל החלטה על מתן אורכות בשורה של תחומים, בניהם: דחיית סוגי התשלומים, הארכת מועדי השגה על שומות, הארכת תוקף שומות והקפאת הליכי אכיפה. לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור:  https://www.gov.il/he/departments/policies/hanhala-5504
14:25 - 12/10
לאור הנחיות שהוציאו מספר רשויות מקומיות, לסגור אתרי בנייה מתחילת השבוע, דואגת ההתאחדות לשמירת רציפות העבודה של קבלני ישראל ופעלה לפרסום מכתב הקובע שדרישת הרשויות נעשתה בחוסר סמכות. מצורפת בזאת חוות הדעת המשפטית שהתקבלה לבקשת ההתאחדות לשימושכם
13:33 - 12/10
כל פניה דחופה בתחום תכנון – רישוי בענף הנדל"ן בתחום מחוז תל אביב, ניתן להפנות  למייל Erezbe@iplan.gov.il
11:19 - 12/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים
13:18 - 11/10
על רקע הכרזת מצב מיוחד בעורף ובכפוף הנחיות פקע"ר לגבי אופן העבודה ביישובים השונים בישראל, מצורף כאן מסמך הנותן מענה לשאלת חובה או אי חובת תשלום שכר לעובדים הן באתרי בנייה והן במשרדי בתרחישים שונים. מראש יצוין כי במצב החוקי הקיים אין חובה ברורה לתשלום שכר העובדים בגין ימים אלו. יחד עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי בכל המצבים בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף, תוקנו תקנות ספציפיות והסכמים קיבוציים שהורחבו אשר הסדירו חובת המעסיק לשלם שכר לעובדיו ולקבל שיפוי במסגרת קרן הפיצוי של מס רכוש בעת מצב מיוחד בעורף. חשוב להדגיש כי ההתאחדות בוחנת גם את ההנחיות של הרשויות המקומיות להשבתת האתרים בכל הקשור לתקנות הפיצויים ולהסכם הקיבוצי הצפוי.  
12:19 - 11/10
קבלנים וקבלניות יקרים ויקרות, לאור המצב הבטחוני ופינוי משפחות רבות מהצפון והדרום, "התאחדות הקבלנים בוני הארץ" ו"הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה" מתגייסות לסייע למפונים מבתיהם וקוראות לכם באופן אישי לשמש משפחות מארחות ו/או לאפשר למשפחות מפונות לשהות בדירות לא מאוכלסות שלהן ניתן היתר אכלוס. להשתתפות במאמץ החשוב הזה לחצו בבקשה על הקישור, מלאו את הפרטים ונחזור אליכם. לחצו כאן
12:13 - 11/10
ישראל נמצאת בלחימה העלולה להימשך שבועות ארוכים. מצבי לחימה משפיעים על שגרת עבודות הבניה, ועלולים להגביל את היקף עבודות הבניה ואף לעצירתן המוחלטת, עד לסיום מצב החירום. מוכנות מהפרט והמסגרת לקראת מצב חירום, הינה תנאי מכריע ביכולת למזער את תוצאות מצבי החירום וביכולת לקיים שגרת בניה גם אם בהיקפים מוגבלים. היערכות לעבודות בנייה במצבי לחימה
12:06 - 11/10
על רקע פניית התאחדות הקבלנים  בוני הארץ, רשות המיסים פרסמה הקלות בתחומים הבאים ( רצ"ב ההקלות ):
 1. הגשת דוחות תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה
 2. אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים
 3. אישורי ניכוי מס במקור
 4. הקפאת הליכי גביה ואכיפה
 5. הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס
 6. מענה מיוחד לאנשי מילואים שגויסו
 7. תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה
 8. דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס . 161 "החדש
 9. המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ
 10. תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
 11. רצ"ב לינק ליצירת קשר מול הרשות: https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/pa09023-2
הקלות לעסקים מבצע חרבות ברזל
11:56 - 11/10
רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני סטאטוס פתיחת אתרים
18:51 - 10/10
בעקבות פניית התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רשות האוכלוסין מאריכה את מועדי התשלום עבור התשלומים הנגזרים משכרם של העובדים הפלסטינים, הן התשלומים המועברים למת"ש והן תשלומי הפנסיה לקרן עמיתים. רצ"ב מכתבה של הרשות: הודעה למעסיקי עובדים פלסטינאים דיווח שכר
14:47 - 09/10
על רקע הכרזת מצב מיוחד בעורף, פקע"ר פרסם הנחיות מפורטות גם לגבי אופן העבודה באתרי הבנייה ברחבי הארץ. לטובת ציבור הקבלנים מצורף הן ההנחיות של פקע"ר והן מצגת הממחישה איך ציבור הקבלנים יכול לבדוק באופן עצמאי ההנחיות של פקע"ר בכל אחד מיישובי הארץ. הן היישובים והן ההנחיות מתעדכנים באופן תדיר לכן יש צורך בעיון שותף בהנחיות פקע"ר. רצ"ב לינק לאתר פיקוד העורף: https://www.oref.org.il/ רצ"ב לינק למצגת: מצגת חרבות ברזל רצ"ב לינק להנחיות: מדיניות התגוננות חרבות ברזל  
14:46 - 09/10
עקב המצב הבטחוני מנהל  תכנון הודיע על עצירת ספירת הימים במערכת רישוי זמין בכל הוועדות, החל מיום 8.10.23 ועד להודעה חדשה. לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/rishuy_countdays
14:44 - 09/10
נוכח המלחמה שעימה מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל לדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וכן לדחות את סגירת מכרזי המקרקעין.  לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/notice-pr-08102023