דברי ההסבר ורשימת מרחבים מוגנים מאושרים ע"י פקע"ר - בוני הארץ : בוני הארץ