חוות דעת משפטית לשימושכם מול רשויות מקומיות שעצרו את עבודות הבניה - בוני הארץ : בוני הארץ

חוות דעת משפטית לשימושכם מול רשויות מקומיות שעצרו את עבודות הבניה

לאור הנחיות שהוציאו מספר רשויות מקומיות, לסגור אתרי בנייה מתחילת השבוע, דואגת ההתאחדות לשמירת רציפות העבודה של קבלני ישראל ופעלה לפרסום מכתב הקובע שדרישת הרשויות נעשתה בחוסר סמכות.

מצורפת בזאת חוות הדעת המשפטית שהתקבלה לבקשת ההתאחדות לשימושכם