הארכת מועדים - בוני הארץ : בוני הארץ

הארכת מועדים

ביום 25.10.23 אושר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, הוראת שעה – חרבות ברזל). במסגרת החוק נקבע כי תיק מידע, החלטת וועדה ומפת מדידה שאמורים לפקוע בין התאריכים 7.10.23  ל  7.1.24 – תהיה אורכה של 4 חודשים ממועד הפקיעה של אותו האישור. לגבי היתר בניה וההארכה תהיה 3 חודשים ממועד הפקיעה.

לנוסח החקיקה לחץ כאן

הארכת אישורים רגלוטורים