הודעת משרד הבינוי והשיכון בדבר דחיית כלל כנסי בחירת הדירות של זוכים בהגרלות דירה בהנחה וכן חתימות הזוכים - בוני הארץ : בוני הארץ

הודעת משרד הבינוי והשיכון בדבר דחיית כלל כנסי בחירת הדירות של זוכים בהגרלות דירה בהנחה וכן חתימות הזוכים

לפרטים מלאים יש להיכנס ולהתעדכן בקישור:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/iron-swords-updates