הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר אורכות בשורה של תחומים - בוני הארץ : בוני הארץ

הודעת רשות מקרקעי ישראל בדבר אורכות בשורה של תחומים

עקב המצב הבטחוני רשות מקרקעי ישראל החלטה על מתן אורכות בשורה של תחומים, בניהם: דחיית סוגי התשלומים, הארכת מועדי השגה על שומות, הארכת תוקף שומות והקפאת הליכי אכיפה.

לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור:

 https://www.gov.il/he/departments/policies/hanhala-5504