היערכות לביצוע עבודות בנייה בתנאי לחימה ולהדממה זמנית של אתרים - בוני הארץ : בוני הארץ

היערכות לביצוע עבודות בנייה בתנאי לחימה ולהדממה זמנית של אתרים

קבלנים ומנהלים,

ישראל נמצאת במצב מלחמה שעלול להימשך שבועות ארוכים. מצבי לחימה משפיעים על שגרת עבודות הבניה, ועלולים להגביל את היקף עבודות הבניה ואף להביא לעצירתן המוחלטת, עד לסיום מצב החירום.

מוכנות מהפרט והמסגרת לקראת מצב חירום, הינה תנאי מכריע ביכולת למזער את תוצאות מצבי החירום וביכולת לקיים שגרת בניה גם אם בהיקפים מוגבלים.

מצורף לעיונכם מסמך עדכון הנוגע להיערכות לביצוע עבודות בנייה בתנאי לחימה. מהות העדכון עוסקת בדיוק הנחיות פיקוד העורף והתייחסות לסוגיית תכנון עבודות ותפעול עגורני צריח תחת מגבלות פיקוד העורף.

איתכם ולמענכם, בשגרה ובחירום,

מטה הבטיחות של ענף הבניה