היערכות לעבודות בנייה במצבי לחימה - בוני הארץ : בוני הארץ

היערכות לעבודות בנייה במצבי לחימה

ישראל נמצאת בלחימה העלולה להימשך שבועות ארוכים.

מצבי לחימה משפיעים על שגרת עבודות הבניה, ועלולים להגביל את היקף עבודות הבניה ואף לעצירתן המוחלטת, עד לסיום מצב החירום.

מוכנות מהפרט והמסגרת לקראת מצב חירום, הינה תנאי מכריע ביכולת למזער את תוצאות מצבי החירום וביכולת לקיים שגרת בניה גם אם בהיקפים מוגבלים.

היערכות לעבודות בנייה במצבי לחימה