הנחיות מיוחדות של פקע"ר לטובת ענף הבנייה - בוני הארץ : בוני הארץ

הנחיות מיוחדות של פקע"ר לטובת ענף הבנייה

לאור פעילות מאומצת של ההתאחדות אל מול משרד השיכון ופיקוד העורף הוציא פיקוד העורף הנחיות מעודכנות עם התייחסות ספציפית לאתרי בניה ותשתיות לרבות לעניין הפעלת עגורנים.

רצ"ב מדיניות התגוננות פיקוד העורף – חרבות ברזל – ענף הבנייה.

רצ"ב סרטון