הנחיות פקע"ר לעבודה באתרי בנייה - בוני הארץ : בוני הארץ

הנחיות פקע"ר לעבודה באתרי בנייה

על רקע הכרזת מצב מיוחד בעורף, פקע"ר פרסם הנחיות מפורטות גם לגבי אופן העבודה באתרי הבנייה ברחבי הארץ.

לטובת ציבור הקבלנים מצורף הן ההנחיות של פקע"ר והן מצגת הממחישה איך ציבור הקבלנים יכול לבדוק באופן עצמאי ההנחיות של פקע"ר

בכל אחד מיישובי הארץ.

הן היישובים והן ההנחיות מתעדכנים באופן תדיר לכן יש צורך בעיון שותף בהנחיות פקע"ר.

רצ"ב לינק לאתר פיקוד העורף: https://www.oref.org.il/

רצ"ב לינק למצגת:

מצגת חרבות ברזל

רצ"ב לינק להנחיות:

מדיניות התגוננות חרבות ברזל