הנחיית סגנית בכירה לחשב הכללי לחברות התשתית להקלה בתשלומים - בוני הארץ : בוני הארץ

הנחיית סגנית בכירה לחשב הכללי לחברות התשתית להקלה בתשלומים

לאור המצב השורר במדינה ולמען שמירת רציפות העבודה, הנחה החשב הכללי את חברות התשתית בדבר הקלות תזרימיות לספקים עבור ביצוע עבודות בפרויקטים ציבוריים, כגון: תשלומים מיידיים, תשלומי סכומים שאינם שינויים במחלוקת, תשלום מקדמות, תשלום עבור אבני דרך חלקיות ועוד.

לינק למסמך