הצלחה במאבק ההתאחדות לפתיחת אתרי בנייה - בוני הארץ : בוני הארץ

הצלחה במאבק ההתאחדות לפתיחת אתרי בנייה

הצלחה להתאחדות במאבק לפתיחת אתרי בנייה. לאחר פעילות ענפה מול מקבלי ההחלטות בממשלה פרסם רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון הנחיות להפעלת אתר בניה במלחמה ופנה לכלל הרשויות המקומיות בישראל לאפשר את קיום הפעילות באתרי הבנייה בהם מבוצעות ההנחיות שלו.

למכתב משרד השיכון לחצו כאן