הקלות רשות המיסים בשל מלחמת "חרבות ברזל" - בוני הארץ : בוני הארץ

הקלות רשות המיסים בשל מלחמת "חרבות ברזל"

על רקע פניית התאחדות הקבלנים  בוני הארץ, רשות המיסים פרסמה הקלות בתחומים הבאים ( רצ"ב ההקלות ):

 1. הגשת דוחות תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה
 2. אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים
 3. אישורי ניכוי מס במקור
 4. הקפאת הליכי גביה ואכיפה
 5. הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס
 6. מענה מיוחד לאנשי מילואים שגויסו
 7. תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה
 8. דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס . 161 "החדש
 9. המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ
 10. תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
 11. רצ"ב לינק ליצירת קשר מול הרשות: https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/pa09023-2

הקלות לעסקים מבצע חרבות ברזל