הקפאת דיוני הועדה הפריטטית - בוני הארץ : בוני הארץ

הקפאת דיוני הועדה הפריטטית

בעקבות הסגר על איו"ש הוועדה הפריטטית אינה מקיימת דיונים. ניתן לשלוח תביעות חדשות שמתקבלות למייל vaada@ngc.co.il והתיקים יקבעו לדיון לאחר חזרת הועדה לפעילות.

מצ"ב הודעת אגף כ"א בענין.