חידוש והמשך פעילות בחירת דירות בהגרלות במסלול "דירה בהנחה" - בוני הארץ : בוני הארץ

חידוש והמשך פעילות בחירת דירות בהגרלות במסלול "דירה בהנחה"

לבקשת ההתאחדות, משרד הבינוי והשיכון חידש את הליך בחירת הדירות במסלול "דירה בהנחה" – משרד הבינוי והשיכון פרסם מכתב הנחיות לבחירת הדירות בעת המלחמה שיש לפעול על פיו.

מצ"ב מכתב ההנחיות