לאחר מאמצים רבים ההתאחדות הצליחה לכלול את ענף הבנייה והתשתיות במתווה הפיצויים לענף - בוני הארץ : בוני הארץ

לאחר מאמצים רבים ההתאחדות הצליחה לכלול את ענף הבנייה והתשתיות במתווה הפיצויים לענף

הישג להתאחדות הקבלנים בוני הארץ: לאחר מאמצים רבים ההתאחדות הצליחה לכלול את ענף

הבנייה והתשתיות במתווה הפיצויים לענף. ההתאחדות הכינה יחד עם פירמת

הייעוץ KPMG סומך חייקין מדריך לחישוב בקשת פיצוי לקבלנים על פגיעת נזק עקיף

בעסק שהוא כתוצאה ממלחמת "חברות ברזל"

רצ"ה המתווה.