מחוז תל אביב - עדכון מייל לפניות דחופות - בוני הארץ : בוני הארץ

מחוז תל אביב – עדכון מייל לפניות דחופות

כל פניה דחופה בתחום תכנון – רישוי בענף הנדל"ן בתחום מחוז תל אביב, ניתן להפנות  למייל Erezbe@iplan.gov.il