מכתב התאחדות הקבלנים בוני הארץ בנוגע להוראות הרשויות המקומיות להפסקת עבודה באתרי בנייה/פתיחה בתנאים - בוני הארץ : בוני הארץ

מכתב התאחדות הקבלנים בוני הארץ בנוגע להוראות הרשויות המקומיות להפסקת עבודה באתרי בנייה/פתיחה בתנאים

בימים האחרונים קיבלו קבלנים מרשויות מקומיות שונות הוראה להפסקת עבודות באתרי הבנייה, או תנאים להפעלת אתרי בנייה מעבר להנחיות פיקוד העורף. למיטב בדיקתנו, אין סמכות חוקית להפסקת העבודות ולתנאים שניתנו.

ההתאחדות שלחה לאותן רשויות מקומיות חוות דעת משפטית בנושא.

חוות הדעת מצורפת לשימושכם.