עבודת הרשויות המקומיות - בוני הארץ : בוני הארץ

עבודת הרשויות המקומיות

מנהל התכנון הוציא ליו"ר הוועדות המקומיות ומהנדסי הוועדות פנייה שיעבדו ויפעלו כסדרן תוך קבלת החלטות בהקדם האפשרי בעניינים שנדרש לתת מענה להם בעקבות המצב הבטחוני.

לנוסח ההנחיה לחץ כאן