עדכון נוסף לעניין מניין הימים במערכת רישוי זמין במהלך תקופת מלחמת "חרבות ברזל" - בוני הארץ : בוני הארץ

עדכון נוסף לעניין מניין הימים במערכת רישוי זמין במהלך תקופת מלחמת "חרבות ברזל"

ב21.12.23 מנהל התכנון הוציא עדכון נוסף כי התקופה שתחל מיום 26.12.23 תבוא במניין הימים ביחס לבקשות המוגשות לפי תקנות הרישוי גם ביחס לישובים המפורטים במכתב המצ"ב.

מצ"ב המכתב מיום 21.12.23