עצירת ספירת הימים במערכת רישוי זמין - בוני הארץ : בוני הארץ

עצירת ספירת הימים במערכת רישוי זמין

עקב המצב הבטחוני מנהל  תכנון הודיע על עצירת ספירת הימים במערכת רישוי זמין בכל הוועדות, החל מיום 8.10.23 ועד להודעה חדשה.

לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור:

https://www.gov.il/he/departments/news/rishuy_countdays