פתיחת אתרי בנייה ברשויות המקומיות - בוני הארץ : בוני הארץ

פתיחת אתרי בנייה ברשויות המקומיות

רשימה מתעדכנת של פתיחה/סגירת אתרי בנייה ברשויות המקומיות. הכתוב הינו בהתאם למידע שהתקבל בחלקו מציבור הקבלנים. אין להסתמך על מידע זה באופן מוחלט ומומלץ לערוך בדיקה נוספת מול הרשות באופן פרטני

סטאטוס פתיחת אתרים 23.10