רשות מקרקעי ישראל מודיעה על דחיית מועדי תשלום וסגירת מכרזים - בוני הארץ : בוני הארץ

רשות מקרקעי ישראל מודיעה על דחיית מועדי תשלום וסגירת מכרזים

נוכח המלחמה שעימה מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל לדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וכן לדחות את סגירת מכרזי המקרקעין.

 לפרטים מלאים יש להיכנס לקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/notice-pr-08102023