רשימת תאגידי כח אדם זר לענף הבניה - בוני הארץ : בוני הארץ

רשימת תאגידי כח אדם זר לענף הבניה

לאור הפניות לגבי העסקת עובדים זרים בענף הבניין, מצ"ב רשימת התאגידים המורשים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה

רשימת התאגידים