תקנות פטור מהיתר למבנים צמודי קרקע - בוני הארץ : בוני הארץ

תקנות פטור מהיתר למבנים צמודי קרקע

ביום 26.10.23 פורסמו ברשומות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים פטורים מהיתר) (הוראת שעה), התשפ"ד -2023.

לנוסח התקנות לחץ כאן