אופן חישוב מידות של ארונות מטבח בדירה מקבלן - בוני הארץ : בוני הארץ

אופן חישוב מידות של ארונות מטבח בדירה מקבלן

בדירה מקבלן במפרט הטכני כתוב שמידות ארונות מטבח תחתונים כ-4 מ'.
ביצוע המטבח הנו על קיר ברוחב 3.12 מ' ובניצב לו בצד ימין (אלינו) קיר ברוחב 2.4 מ'.
תכנית הביצוע – על הקיר הרחב מצד שמאל וימינה:
חלל ברוחב 40 ס"מ, 1 ארונית בילד אין נמוכה לכיריים גז ותנור אפיה מתחתיה ברוחב 60 ס"מ.
מימינה 1 ארונית ברוחב 60 ס"מ במקום שבו יכול להיות מדיח.
מימינה ארונית לכיור מטבח ברוחב 85 ס"מ.
מימין עד לקיר הניצב יש רווח של 67 ס"מ ללא כל יחידה (חלל בפינה בו נפגשים שני הקירות).
על הקיר הניצב מתוכננת יחידת מגירות ברוחב 60 ס"מ בהמשך לחלל הפינתי (יוצרת רייש עם הארונית הנ"ל) שמתחילה בצידה
השמאלי כ-7 סמ" מקו חזית הארונות הנ"ל (סוגרים את הפינה בגודל 7 על 7 ס"מ בסגירה מתאימה).
בסה"כ יש 4 יחידות ארוניות באורך מצטבר של 2.65 מ'.

יזם הפרוייקט וקבלן הביצוע טוענים שאת מידת הארונות סופרים מקיר לקיר כולל את הפינה החלולה שאין בה כל יחידה ושהיא נספרת באורך של 67 ס"מ + רוחב 67 ס"מ = 134 ס"מ וכך מקבלים אורך מדוד של ארונות מטבח תחתונים של 3.99 מ' ככתוב במפרט הטכני.

למיטב ידיעתי, משטח עבודה המונח על ארוניות המטבח הפינה נמדדת פעמיים, לאורך וגם לרוחב.

האם זה חוקי לספור ארוניות מטבח שהקבלן מספק כמו את משטח העבודה ששם בפינה כן יש משטח ולכן התוספת הנה של פאה אחת כאשר בארוניות המטבח כלל אין יחידה כלשהי באותו אזור הנספר הן לאורכו והן לרוחבו?