בניה נוספת בבנין ושינוי חזית לאחר מכירת הדירות - בוני הארץ : בוני הארץ