בקשת עזרה.... סירוב קבלן יזם למסור דירה ששולמה במלואה - בוני הארץ : בוני הארץ