הוספת קומה ללא אישור - בוני הארץ : בוני הארץ

הוספת קומה ללא אישור

קנינו דירה חדשה..בזמן הרכישה נאמר לנו ואף כתוב בחוזה שאין מחסנים בבנין…לאחר תקופה בזמן הבניה החליט הקבלן לבנות מחסנים ולמכור לכל המרבה במחיר…בפועל יוצא שמי שאין לא מחסן ממן את החזקת המחסן למי שייש מחסן וזה כולל מים חשמל נקיון ותיקונים….מה ביכולתיינו לעשות ?
כמו כן….הקבלן קיצר בחצי את גובה הלובי ובנה קומה נוספת במקום….בחוזה מצויין שיש לובי בגובה כפול וחמש קומות מגורים ובפועל יש לובי בגובה נמוך בהרבה ושש קומות מגורים
חשוב לצין שכל זה קרה ללא ידיעת הרוכשים ואישורם
הקבלן טוען שקיבל אישור מהעריה
מה עושים ?