הקבלן לא מוכן לשלם שכירות עקב איחור של מעל 60 יום במסירת הדירה - בוני הארץ : בוני הארץ