מניעת רעש קומפרסור במכון חליבה צמוד למבנה מגורים - בוני הארץ : בוני הארץ