נזקים שנגרמו מרטיבות בעקבות ליקויים בצנרת - בוני הארץ : בוני הארץ