סירוב של כל חברות הביטוח לבטח אובדן כושר עבודה עיסוקי (מפעילי הגורן צריח) - בוני הארץ : בוני הארץ